Familieadviseurs

Hallo, ik ben Oskaar!

Als eigenaar van een familiebedrijf moet ik niet enkel rekening houden met de belangen van het bedrijf en de eigenaar(s), maar ook met de belangen van de familie.

Daarom ben ik voortdurend op zoek naar een goede balans tussen familie, bedrijf en eigendom. Niet altijd een gemakkelijke taak, want er gebeurt nogal het één en ander tijdens de levensloop van ons familiebedrijf. Een snelle en juiste aanpak garandeert de continuïteit voor mijn bedrijf en mijn familie. 

  1. Familielid
  2. Medewerker/manager
  3. Externe aandeelhouder
  4. Familiale aandeelhouder
  5. Actief familielid (zonder aandelen)
  6. Actieve externe aandeelhouder
  7. Actieve familiale aandeelhouder

Oskaar is eigenaar van een familiebedrijf

Oskaar bekleedt als actieve familiale aandeelhouder de meest centrale rol in zijn familiebedrijf. Als pater familias van het familiebedrijf zijn de familiale waarden en de continuïteit van het familiebedrijf cruciaal voor Oskaar. Hij probeert voortdurend rekening te houden met de belangen van het bedrijf, de eigenaars en de familieleden en is telkens weer op zoek naar een goede balans tussen de drie groepen.

Dochter wordt arts

Na haar medische studies kiest de dochter van Oskaar ervoor om arts te worden. Ze is niet actief in het familiebedrijf, maar als lid van de familie blijft ze indirect toch verbonden met het bedrijf. Misschien wordt ze zelfs op termijn mede-eigenaar.

Zoon start in het familiebedrijf

Na enkele jaren externe werkervaring te hebben opgedaan, beslist de zoon van Oskaar om een job aan te nemen in het familiebedrijf. Als “zoon van” is hij zich bewust van de mogelijke gevolgen, zowel voor hem persoonlijk als voor het bedrijf.

Huwelijk dochter

Een heugelijk moment, de dochter van Oskaar gaat trouwen! Via een huwelijkscontract leggen ze al een aantal zaken vast, onder meer over de eigendom die de dochter eventueel later kan verwerven in het familiebedrijf van haar vader.

Externe bestuurder

Het familiebedrijf van Oskaar beslist om een externe bestuurder aan te stellen. In de eerste plaats om advies te verlenen. Door de groei van het bedrijf merkt Oskaar dat hij geen totaaloverzicht meer heeft over de gang van zaken in het familiebedrijf. Bovendien biedt een neutraal klankbord nog voordelen nu zijn zoon mee in het bedrijf is gestapt.

Externe CEO

Gezien zijn leeftijd, beslist Oskaar een stapje terug te zetten in zijn familiebedrijf en de dagelijkse leiding over te dragen. Aangezien zijn zoon nog niet helemaal klaar is om de fakkel over te nemen, beslist Oskaar om beroep te doen op een externe CEO.

Oskaar als voorzitter van de raad van bestuur

Door de komst van de externe CEO, beslist Oskaar om zijn rol als voorzitter van de raad van bestuur actief te gaan uitoefenen en dit orgaan nieuw leven in te blazen. 

Scheiding Oskaar & echtgenote

De wegen van Oskaar en zijn echtgenote gaan scheiden. Naast alle gevolgen op persoonlijk vlak, maakt Oskaar ook de balans op van de impact op het familiebedrijf.

Overdracht van aandelen aan de kinderen

Oskaar beslist dat de tijd rijp is om zijn familiebedrijf volledig over te dragen aan zijn kinderen. Hij wil nu graag al zijn tijd steken in zijn favoriete hobby: vliegvissen. Na het oprichten van een burgerlijke maatschap, waardoor hij toch nog controle behoudt, schenkt hij zijn aandelen aan zijn zoon en dochter. Het is nu aan de volgende generatie om zich te bewijzen! 

Huwelijk zoon

De zoon van Oskaar gaat trouwen! Net als zijn zus beslist hij om via een huwelijkscontract al een aantal zaken vast te leggen, onder meer rond de eigendom die hij nu heeft in het familiebedrijf.

Zoon wordt nieuwe CEO

Na vele jaren werkervaring, beslist de zoon van Oskaar dat hij klaar is om de rol van bedrijfsleider in het familiebedrijf op zich te nemen. Ook de neef van Oskaar is enige tijd geleden ingestapt in het familiebedrijf. De zoon van Oskaar beseft dat met de mix van familiale aandeelhouders, actieve familieleden zonder aandelen, niet-actieve familieleden en schoonfamilie, het organiseren van deugdelijk familiaal bestuur nu echt cruciaal wordt.

Externe aandeelhouder

Na de overdracht blijft het familiebedrijf groeien, evenals hun kapitaalbehoefte. Een goede vriend van de familie stelt een deel van zijn vermogen ter beschikking en wordt zo extern aandeelhouder in het familiebedrijf van Oskaar.

Externe aandeelhouder wordt manager

De betrokkenheid van de externe aandeelhouder groeit. Hij wil graag een actieve rol spelen in de operationele bedrijfsleiding van het familiebedrijf. Als nieuwe CEO, beslist de zoon van Oskaar om hem aan te stellen als manager in het familiebedrijf.

Overlijden Oskaar

Een trieste dag. Oskaar komt te overlijden. De familie en het bedrijf zijn in diepe rouw. 

Verkoop van bedrijf aan derden

De kinderen van Oskaar zetten een succesvol en groeiend familiebedrijf verder na zijn overlijden. Een Amerikaans bedrijf is geïnteresseerd in de onderneming. Ze doen een bijzonder aantrekkelijk aanbod wat de kinderen van Oskaar niet kunnen weigeren. 

Geboorte dochter

Geboorte zoon

Studie van de kinderen

Vakantiewerk zoon

Externe werkervaring zoon

Oprichting burgerlijke maatschap

Neef start in het familiebedrijf

Exit externe CEO