Aandeelhoudersovereenkomst

Beter contracteren dan procederen. Het maken van duidelijke afspraken is altijd belangrijk, zeker indien u met meerdere personen eigenaar bent van het familiebedrijf. Om de goede samenwerking en het voortbestaan van het familiebedrijf een grotere kans op slagen te geven, zet u best een aantal afspraken op voorhand op papier.

Nut van een aandeelhoudersovereenkomst

spelregels_Governance_0.pngVanaf het moment dat een onderneming met een meervoudige eigenaarsstructuur te maken krijgt, is het aangewezen om de afspraken over hoe aandeelhouders zich in de vennootschap zullen (moeten) gedragen, formeel vast te leggen. Deze afspraken kunnen worden opgenomen in de statuten, maar ook in een onderhandse overeenkomst die enkel tussen partijen gekend is, namelijk de aandeelhoudersovereenkomst. Om geldig te zijn, moeten de meeste clausules voldoen aan specifieke wettelijk omschreven. Daarom is een nauwkeurige redactie van de gemaakte afspraken zeer belangrijk.

Wat zet ik in mijn aandeelhoudersovereenkomst?

In de aandeelhoudersovereenkomst kunt u verschillende bepalingen opnemen. Zo kunt u de voorwaarden vastleggen onder dewelke aandelen kunnen worden overgedragen aan andere aandeelhouders of aan derden. Ook de verdeling van de winsten of de bijdrage in het verlies kunnen vooraf georganiseerd worden in de aandeelhoudersovereenkomst. Inzake het bestuur en de algemene vergadering kunt u afspraken maken rond de benoeming en het ontslag van bestuurders, het aanwezigheidsquorum voor de vergaderingen en de stemkracht. Het is ten slotte aangewezen om in de aandeelhoudersovereenkomst een regeling op te nemen voor het geval een aandeelhouder/bestuurder onbekwaam wordt of komt te overlijden.

Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen heel ruim zijn en kunnen een grote variƫteit aan bepalingen bevatten waardoor het telkens weer maatwerk is.