Bedrijfsopvolging

Een familiebedrijf is vaak het resultaat van een levenslange investering van de oprichter. Het overdragen van het bedrijf, zij het aan zoon, dochter of derden, is dikwijls een moeilijke stap. De overdracht zelf is een gradueel en langdurig proces, waarin de betrokken partijen soms op heikele situaties kunnen stoten. Om de slaagkansen te maximaliseren is het belangrijk dat er voldoende tijd en aandacht wordt geschonken aan het opvolgingsproces. De gouden regel in het gehele traject is het maken van duidelijke afspraken.

Opvolging is een proces

Voor het overdragen van het familiebedrijf moet men de nodige voorbereidingen treffen om de harmonie van de familie en de continuïteit van het bedrijf te verzekeren. Bovendien is de overdracht een proces met verschillende fases waar u best tijdig aan begint, gemiddeld een 3 tot 5 jaar vóór de effectieve opvolging.

FA_proces.png

De juiste keuze maken

In de beslissingsfase is het belangrijk dat alle alternatieven voor de opvolging worden besproken en tegen elkaar worden afgewogen. Het zal mee het succes van het familiebedrijf in de toekomst bepalen. Onze eenvoudige beslissingstool kan u helpen bij het maken van de juiste keuze.

Familiale opvolging

De opvolging door een familielid zal in vele gevallen de voorkeur genieten. Uiteraard moeten hier een aantal basisvoorwaarden vervuld zijn, zoals een geschikte kandidaat-opvolger, een sterk engagement vanuit de familie en een duidelijke visie en strategie voor het behouden van familiale controle en leiderschap.

Familiale controle

Wanneer familiale opvolging niet mogelijk is en u als familie ook niet wil verkopen, kan u kiezen om de controle te behouden maar de leiding van het bedrijf uit handen te geven. De keuze voor een externe manager kan ook een bewuste keuze zijn die soms zelfs de voorkeur geniet boven familiale opvolging.

Verkoop

In bepaalde omstandigheden zal de verkoop een alternatief zijn dat men onder ogen moet (durven) zien. Dit is uiteraard geen evidente keuze. De ondernemer is niet alleen financieel maar vaak ook emotioneel sterk vervlochten met het familiebedrijf.

Ongeacht de keuze van uw opvolging is een correcte fiscale en juridische uitwerking essentieel. Ook op menselijk vlak is een goede nazorg belangrijk, de (eigendoms- en leiderschaps-)kaarten zijn immers herverdeeld.