Burgerlijke Maatschap

Een burgerlijke maatschap is een veelzijdige controlestructuur die in verschillende situaties haar nut kan bewijzen. Het is een goedkoop, eenvoudig en uiterst flexibel instrument, waarbij u als schenker van een bepaald roerend vermogen de exclusieve controle over dit vermogen behoudt, alsook de inkomsten hieruit.

Nut van een Burgerlijke Maatschap

In het kader van successieplanning kan men ervoor opteren om, voorafgaand aan de schenking van aandelen of andere roerende goederen, een burgerlijke maatschap op te richten. Zo kunnen de ouders als schenkers levenslange controle en zeggenschap behouden over het geschonken vermogen. Dankzij de schenking kan gelijktijdig de successiedruk aanzienlijk afnemen.

Door de oprichting van een burgerlijke maatschap, kunnen ouders onder andere voorkomen dat hun kinderen op jonge leeftijd op een onverantwoorde manier met het geschonken vermogen zouden omgaan, het bevreesde ‘Ferrari-syndroom’. Ook voor ouders die uit de echt gescheiden zijn en willen voorkomen dat hun ex-partner het vermogen van hun minderjarige kinderen kan beheren bij een onverhoopt overlijden, of voor kinderen met een beperking kan de burgerlijke maatschap een oplossing bieden.

De spelregels

De wetgeving legt relatief weinig voorschriften op voor wat betreft de werking van de burgerlijke maatschap. U kan dus de meeste spelregels zelf bepalen in de statuten. Zo kan u afspraken vastleggen rond de duurtijd, het zaakvoerderschap en diens bevoegdheden, het doel van de maatschap en de verdeling van de winsten.

De burgerlijke maatschap heeft geen rechtspersoonlijkheid en is fiscaal transparant. Doordat er geen publicatieverplichting geldt, is het bovendien een uiterst discreet instrument voor het structureren en controleren van uw vermogen. 

FA_BurgM_spelregels.png