Corporate governance

Een goede corporate governance, ofwel deugdelijk bestuur, is het vertrekpunt voor elke succesvolle organisatie. Het omvat een reeks regels die bepalen hoe de organisatie wordt bestuurd en gecontroleerd. Het biedt transparantie in het besluitvormingsproces en waarborgt de integriteit van de organisatie.

Nut van corporate governance

In de context van familiebedrijven wordt het belang van deugdelijk bestuur extra onderstreept. Door haar uniek karakter moet er in het familiebedrijf niet enkel rekening worden gehouden met de belangen van het bedrijf en de eigenaars, maar ook met die van de familie. Hiervoor zijn er structuren nodig die het deugdelijk bestuur van elke groep mogelijk maakt. Deze governance organen zullen spanningen in het familiebedrijf verminderen door duidelijke grenzen af te bakenen, rollen en bevoegdheden te definiëren en overleg binnen, maar vooral ook tussen de groepen te organiseren. Het is een belangrijke stap naar verdere bedrijfsprofessionalisering.

Corporate governance in mijn familiebedrijf

Familiale_Governance_Kleiner.png

Per groep kan het familiebedrijf terugvallen op meerdere organen. Zo wordt het besturen van het bedrijf georganiseerd in de raad van bestuur of raad van advies, en het besturen van de familie binnen het familieforum of de familieraad. Het is de kunst om de governancestructuur zodanig vorm te geven dat het de identiteit van het familiebedrijf waarborgt, richting geeft aan het bedrijf, en de betrokken groepen bewust maakt van hun verantwoordelijkheden in het familiebedrijf.