De externe CEO

De aanwerving van een externe CEO in een familiebedrijf is vaak een weloverwogen keuze, met een sterke focus op duurzaamheid en lange termijn. Dit geeft de externe CEO dan ook voldoende ruimte om een langetermijnvisie te ontwikkelen en uit te voeren. Het aanstellen van een externe CEO blijft natuurlijk een ingrijpende verandering en vraagt daarom ook de nodige tijd en energie.

Vraag naar een externe CEO

De vraag naar een externe CEO vloeit meestal voort uit een bepaalde ‘nood’ binnen het familiebedrijf. In het kader van bedrijfsopvolging is dit vaak een nood aan een geschikte kandidaat-opvolger binnen de familie, bijvoorbeeld omdat de kinderen nog niet oud genoeg zijn om de zaak over te nemen of omdat ze niet geïnteresseerd zijn, of simpelweg omdat er geen kinderen zijn. Anderzijds kan het familiebedrijf ook een nood ervaren aan bijkomende kennis en capaciteiten. Door toenemende bedrijfsomvang, stijgende complexiteit en de nood aan professionalisering, wordt het voor de familiale eigenaar soms moeilijk om het geheel nog voldoende te controleren. Het overstijgt zijn kunde en er ontstaat behoefte aan een externe persoon met ervaring.

Nut van een externe CEO

Naast zijn kennis en expertise, biedt de externe CEO nog andere voordelen voor het familiebedrijf. Een externe CEO wordt vaak ingeschakeld als klankbord voor de visie vanuit de familie. Als vers bloed in het bedrijf, zal hij zelf ook een bron vormen van verfrissende en innovatieve ideeën. Eén van de meest fundamentele invloeden van een externe CEO is deze op de professionaliseringsgraad van het familiebedrijf. De externe CEO is dikwijls de katalysator voor de uitbouw van corporate governancesystemen ofwel deugdelijk bestuur in het familiebedrijf.

Succes van een externe CEO

De screening en selectie van de juiste externe CEO bepaalt natuurlijk voor een groot deel zijn later succes. Maar ook een goede nazorg en opvolging vanuit het bedrijf en de familie is cruciaal. Zowel de raad van bestuur als controlerend orgaan, alsook het familieforum en familiecharter met de familiale visie en spelregels, vormen een belangrijke schakel in de succesvolle integratie.