Externe aandeelhouder wordt manager

Externe_Aandeelhouder_manager.pngDe betrokkenheid van de externe aandeelhouder groeit. Hij wil graag een actieve rol spelen in de operationele bedrijfsleiding van het familiebedrijf. Als nieuwe CEO, beslist de zoon van Oskaar om hem aan te stellen als manager in het familiebedrijf. 

U vraagt zich misschien af...

Wat als uw externe aandeelhouder, die eveneens actief is in het bedrijf, enkel oog heeft voor persoonlijke belangen en geen rekening houdt met de belangen van de familie? Hoe kunt u hem helpen om te integreren in de familiale bedrijfscultuur? Zal hij enkel handelen in functie van hogere dividenden? Wat als zijn ‘harde’ kant van zakendoen niet strookt met de waarden van het familiebedrijf?

Externe aandeelhouders die ook werkzaam zijn in uw familiebedrijf kunnen, net als externe managers, een voedingsbodem zijn van expertise en vernieuwende inzichten. Door hun vroegere ervaring en hun neutraliteit ten opzichte van uw familiebedrijf kunnen zij een belangrijke rol spelen in de verdere uitbouw van de organisatie. Ze staan mee garant voor een objectieve bedrijfsvoering.

Uiteraard is het succes van de actieve externe aandeelhouder afhankelijk van het deugdelijk bestuur waarop hij kan terugvallen. Een actieve en onafhankelijke raad van bestuur helpt u bij de aansturing en controle, en waakt mee over een minder arbitraire bedrijfsvoering. Om eveneens de eigenheid en de belangen van uw familie te waarborgen, moet er een duidelijk en open communicatiekanaal bestaan tussen het bedrijf en de familie. Het deugdelijk bestuur van de familie, wat meestal georganiseerd wordt via het familieforum, biedt u hiervoor voldoende houvast.