Externe bestuurder

Externe_Bestuurder.pngHet familiebedrijf van Oskaar beslist om een externe bestuurder aan te stellen. In de eerste plaats om advies te verlenen. Door de groei van het bedrijf merkt Oskaar dat hij geen totaaloverzicht meer heeft over de gang van zaken in het familiebedrijf. Bovendien biedt een neutraal klankbord nog voordelen nu zijn zoon mee in het bedrijf is gestapt.

U vraagt zich misschien af...

Wat doet u wanneer de familiale bestuurders het oneens zijn over de algemene leiding van het familiebedrijf? Bij wie gaat u voor advies over het familiebedrijf? Wanneer doet u best beroep op een externe bestuurder? Welke voordelen heeft dit voor uw familiebedrijf? Zet u dit best op papier?

Een externe bestuurder behoort niet tot de familie en heeft ook geen aandelen in het familiebedrijf. Zijn onafhankelijkheid garandeert de objectiviteit van zijn rol als bestuurder of adviseur. Door zijn specifieke expertise kan hij uw familiebedrijf ondersteunen en het strategisch denken stimuleren. Hij draagt bij aan de actieve rol die de raad van bestuur speelt in uw familiebedrijf. Een externe bestuurder heeft ongetwijfeld een meerwaarde wanneer er meerdere familieleden betrokken zijn in de algemene leiding van het familiebedrijf. Ook tijdens de bedrijfsopvolging kan een externe bestuurder een bemiddelaarsrol spelen tussen overdragende en opvolgende generatie. Concrete afspraken rond de taken en bevoegdheden van de externe bestuurder neemt u best op in het intern reglement.