Externe CEO

Externe_CEO.pngGezien zijn leeftijd, beslist Oskaar een stapje terug te zetten in zijn familiebedrijf en de dagelijkse leiding over te dragen. Aangezien zijn zoon nog niet helemaal klaar is om de fakkel over te nemen, beslist Oskaar om beroep te doen op een externe CEO.

U vraagt zich misschien af...

Wanneer doet u best beroep op een externe CEO? Hoe kunt u ervoor zorgen dat hij niet alleen de bedrijfsbelangen behartigt, maar ook die van de familie? Welke governancestructuur kan u hierin ondersteunen? Hoe kunt u ervoor zorgen dat hij de familiale waarden respecteert?

Indien uw kinderen nog niet klaar zijn om het familiebedrijf over te nemen, is het aanstellen van een externe CEO een goede overgangsstap. Hij kan de familiale opvolger mee helpen klaarstomen voor zijn nieuwe rol in het bedrijf. Anderzijds kan het ook dat u beslist om de operationele leiding uit handen te geven aan een externe en ervaren CEO omdat uw familiebedrijf sterk groeit en daardoor complexer wordt.

U bepaalt zelf mee het succes van uw nieuwe externe CEO. Door een actieve raad van bestuur kunt u de strategie uitzetten die de externe CEO moet implementeren en zijn prestaties controleren. Via het familiecharter bepaalt u, als familie, vervolgens de rol die de externe CEO vervult in het familiebedrijf alsook ten opzichte van de familie. Voor een succesvolle integratie is het bovendien belangrijk dat de externe CEO de visie en belangen van de familie kent. De communicatie tussen de familie en de externe CEO kunt u verder ondersteunen door hem af en toe uit te nodigen op familiale overlegvergaderingen.