Familiale bestuursorganen

De bestuursorganen in het familiebedrijf die specifiek gericht zijn op het goed beheren van de familie, komen in vele vormen en maten. Afhankelijk van de grootte van de familie en het aantal betrokken generaties kiest u best voor:

familiale-governance-organen_1.png

Wat past er in mijn familiebedrijf?

De familievergadering

De familievergadering is de meest informele vorm van familiale governance. Het komt voornamelijk voor bij de eerste generatie van het familiebedrijf, waar de ondernemer samen met de eventuele partner en de kinderen discussieert over de familie- en bedrijfszaken. Hier wordt de basis gelegd voor de familiecultuur en de familiale waarden.

In latere generaties, waarin er typisch een uitbreiding is van het aantal familieleden, vormt de familievergadering een ideaal platform voor het informeren van niet-actieve familieleden – zoals schoonfamilie, (achter)kleinkinderen, neven en nichten – over de stand van zaken in het familiebedrijf.

Het familieforum

Vanaf de tweede en zeker de derde generatie neemt de nood aan formeel overleg tussen de verschillende familietakken toe. Vaak is de eigendom van het familiebedrijf verdeeld over een steeds groter wordende groep aandeelhouders. De familievergaderingen worden dan aangevuld door een formeler familieforum dat hoofdzakelijk bedoeld is voor familiale aandeelhouders. Het familieforum is de eerste stap naar een formeel overlegorgaan voor de familie binnen het bedrijf.

De familieraad

Wanneer de familie een bepaalde omvang bereikt – vanaf 20 tot 25 familieleden – wordt het organiseren van een familieforum met alle familieleden praktisch moeilijk haalbaar. Men werkt dan best met een delegatie van de familie. De familieraad wordt samengesteld uit familiale vertegenwoordigers, minimaal één per familietak, en dringt zich meestal op in de derde of vaak zelfs de vierde generatie.

Family office

Wanneer de financiële middelen van de familie de financiële behoeften van het familiebedrijf overstijgen, ontstaat de behoefte aan een professioneel beheer van het familievermogen, dat vaak wordt georganiseerd binnen een familie office. Een family office kan voorkomen bij (zeer) grote families in een latere generatie, en vaak met een aanzienlijk aantal niet-actieve familiale aandeelhouders.