Familiale governance

Achter elk succesvol familiebedrijf staat een eensgezinde en toegewijde familie. Een sterke familie vormt vaak de belangrijkste troef waarmee men zich onderscheidt van andere concurrenten op de markt. Het behoud van een eensgezinde familie is echter niet zo vanzelfsprekend.

Nut van familiale governance

Familiale governance, ofwel familiaal bestuur, definieert de rol van de familie ten opzichte van het bedrijf. Bovendien biedt het een duidelijk communicatieplatform aan de familie. Dit zorgt ervoor dat familiale zaken met de juiste mensen, op de juiste plaats en op het juiste moment worden besproken. Zo vermijdt u dat familiale discussies zich zouden uiten op ongepaste momenten zoals bestuurs- of managementvergaderingen. Het goed beheren van de familie gebeurt dan ook in een familiaal bestuursorgaan.

Door een familiaal bestuursorgaan op te richten, kan u zowel actieve als niet-actieve familieleden informeren over zaken die het familiebedrijf aanbelangen. U kunt hen bovendien actief betrekken bij beslissingen om zo de betrokkenheid van de familie met het bedrijf te maximaliseren. Zeker in het kader van bedrijfsbinding naar de volgende generatie kent een familiaal overlegorgaan zijn meerwaarde.

Familiale governance in mijn familiebedrijf

Familiale_Governance_Kleiner.pngHet familiebedrijf bestaat typisch uit drie systemen, namelijk familie, bedrijf en eigendom. Elke groep heeft zijn eigen doelstellingen en belangen. Voor het succes van het familiebedrijf is een harmonieuze samenhang tussen de drie groepen van essentieel belang.

Familiale governance richt zich op het goede beheer van het familiesysteem en kan zich uiten in verschillende organen. De familievergadering en het familieforum zijn de meest voorkomende organen in de praktijk. Samen met corporate governance organen geven ze vorm aan de typische governancestructuur in een familiebedrijf. De rechten en plichten van de familie ten opzichte van het bedrijf worden vaak neergeschreven in een op maat gemaakt familiecharter, de grondwet van de familie.

 

Via onze eenvoudige beslissingstool kan u bepalen welk familiaal bestuursorgaan het best past in uw familiebedrijf.