Familieforum

In de praktijk zien we dat naast de informele familievergaderingen, het familieforum vaak de eerste stap is naar een formeel familiaal bestuursorgaan. De concrete invulling en vormgeving wordt uiteraard aangepast aan de eigenheid van uw familie.

Nut van het familieforum

De relatie tussen de familie en het bedrijf staat centraal bij de vergaderingen van het familieforum. Het is een overlegorgaan voor familiale aandeelhouders, ongeacht of ze werkzaam zijn in het familiebedrijf. Het familieforum kan eventueel worden uitgebreid naar familieleden die geen eigenaar zijn. Zo kan bijvoorbeeld de volgende generatie betrokken worden in het overleg. Het familieforum is daarom het ideale instrument om de familiale bedrijfsopvolging optimaal voor te bereiden.

Ook in het kader van het goed beheren van het ‘geduldig kapitaal’, speelt het familieforum een belangrijke rol door het betrekken en informeren van niet-actieve familiale aandeelhouders. Door regelmatig overleg wordt hun band met het familiebedrijf continu versterkt.

De spelregels van de familie tegenover het familiebedrijf worden best vastgelegd in een formele overeenkomst, het familiecharter. In dit op maat gemaakte document bepaalt u welke rechten en plichten de familieleden hebben in relatie met elkaar en ten opzichte van het familiebedrijf.

Taken van het Familieforum

FA_familieforum.png

Praktische Tips

Enkele praktische tips die het succes van uw familieforum mee zullen bepalen:

  • De keuze van een goede voorzitter is zeer belangrijk voor de werking en effectiviteit van het familieforum.
  • Stel bij aanvang een aantal basisregels op voor het familieforum (frequentie, verloop, stemming, participatie, leden,...)
  • Richt geen familieforum op wanneer er (zware) familiale conflicten heersen, dit kan conflictversterkend werken. Indien er familiale conflicten bestaan, is het aangewezen om deze eerst uit te klaren via familiale bemiddeling.
  • Beperk de beslissingen tot het domein waarvoor het familieforum bevoegd is.
  • Voor belangrijke discussiepunten zoals opvolging, overdracht van aandelen, of het oprichten van controlestructuren is het aangewezen om een externe adviseur te raadplegen.
  • Maak voor iedere vergadering een duidelijke agenda op.
  • Maak verslagen van de vergaderingen en maak deze beschikbaar aan de familieleden.