Huwelijk dochter

Huwelijk_Dochter.png

Een heugelijk moment, de dochter van Oskaar gaat trouwen! Via een huwelijkscontract leggen ze al een aantal zaken vast, onder meer over de eigendom die de dochter eventueel later kan verwerven in het familiebedrijf van haar vader.

U vraagt zich misschien af...

Welke gevolgen heeft een huwelijk met betrekking tot mogelijke eigendom die uw kind later zou kunnen verwerven in het familiebedrijf? Hoe voorkomt u dat de zeggenschap in het familiebedrijf bij uw schoonfamilie terecht komt? En wat is het standpunt van het familiebedrijf over inmenging van de ‘koude kant’? Wat indien de echtgenoot uw zoon of dochter aanmoedigt om gelden uit het familiebedrijf te halen om zelf investeringen te doen?

Het gekozen huwelijksstelsel en eventuele aanvullende afspraken in het huwelijkscontract hebben een invloed op welke rechten de echtgeno(o)t(e) later kan hebben op, onder meer, het vermogen vanuit uw familiebedrijf. Indien uw kind later aandelen verwerft in het familiebedrijf en hij/zij komt te overlijden, zal het vruchtgebruik over de aandelen in bepaalde gevallen vererven naar de schoonfamilie. De echtgeno(o)t(e) zal onder andere medezeggenschap krijgen in de onderneming en kan genieten van de uitgekeerde dividenden. Indien u een regeling wilt treffen die afwijkt van deze standaard, doet u dat best via uw successieplanning en/of de aandeelhoudersovereenkomst.

Voor wat betreft de inmenging of tewerkstelling van schoonfamilie in uw familiebedrijf, kunt u het één en ander op papier zetten via uw familiecharter. U bepaalt als familie onder welke voorwaarden schoonfamilie een rol kan spelen in het familiebedrijf. Het al dan niet aanwenden van familiale gelden voor andere doeleinden of investeringen, kan u hier eveneens mee opnemen.