Huwelijk zoon

Huwelijk_Zoon.pngDe zoon van Oskaar gaat trouwen! Net als zijn zus beslist hij om via een huwelijkscontract al een aantal zaken vast te leggen, onder meer rond de eigendom die hij nu heeft in het familiebedrijf.

U vraagt zich misschien af...

Wat indien de nieuwe echtgeno(o)t(e) aanmoedigt om bepaalde privé-kosten door te rekenen aan het familiebedrijf? Hoe voorkomt u dat de zeggenschap in het familiebedrijf bij uw schoonfamilie terecht komt? Wat als de zoon komt te overlijden op een ogenblik dat zijn kinderen nog minderjarig zijn? En wat is het standpunt van het familiebedrijf over inmenging van de ‘koude kant’?

Het gekozen huwelijksstelsel en eventuele aanvullende afspraken in het huwelijkscontract hebben een invloed op welke rechten de echtgeno(o)t(e) krijgt, hetzij bij scheiding, hetzij bij overlijden. De modaliteiten die aan de schenking van de aandelen werden gekoppeld, zijn eveneens van groot belang. Stel dat een kind (begiftigde) komt te overlijden vóór de schenker, dan zullen de aandelen ingevolge het beding van terugkeer, terugkeren naar het vermogen van de schenker. Echter, indien geen beding van terugkeer werd opgenomen in de schenkingsakte, zullen de aandelen van het familiebedrijf vererven naar de erfgenamen van het kind. Volgens het wettelijk erfrecht verkrijgt de echtgeno(o)t(e) het vruchtgebruik over de aandelen, terwijl de blote eigendom naar de kinderen vererft.

Indien u een regeling wilt treffen die afwijkt van deze standaard, doet u dat best via uw successieplanning en/of de aandeelhoudersovereenkomst.

Voor wat betreft de inmenging of tewerkstelling van schoonfamilie in het familiebedrijf, kan u het één en ander op papier zetten via uw familiecharter. U bepaalt als familie onder welke voorwaarden schoonfamilie een rol kan spelen in het familiebedrijf. Ook de mogelijke voordelen (financieel of in natura) die familieleden kunnen genieten vanuit het familiebedrijf kan u hierin opnemen. Uniforme regels vermijden mogelijke discussies achteraf.