Oskaar als voorzitter van de raad van bestuur

Oskaar_Voorzitter.pngDoor de komst van de externe CEO, beslist Oskaar om zijn rol als voorzitter van de raad van bestuur actief te gaan uitoefenen en dit orgaan nieuw leven in te blazen.

U vraagt zich misschien af...

Wat kan een actieve raad van bestuur betekenen voor uw familiebedrijf? Welke taken heeft deze raad van bestuur? Hoe zorgt u ervoor dat de raad van bestuur ook nog de belangen van de familie behartigt? Mogen familiale vetes worden bediscussieerd op de raad van bestuur?

Afhankelijk van het soort raad van bestuur, kan u de betrokkenheid en actieve rol van de raad versterken door een duidelijk takenpakket op te stellen met vaste vergadermomenten en eventueel enkele externe bestuurders. Formeel kunt u deze afspraken en taken vastleggen in uw intern reglement. Door van uw raad van bestuur een (pro)actief en levend bedrijfsorgaan te maken, kan zij haar controle- en servicetaak optimaal uitvoeren.

Een actieve en professionele raad van bestuur zal bovendien minder gevoelig zijn voor (individuele) familiale invloeden. Om de familie ook een spreekbuis te geven binnen het familiebedrijf, richt u best naast dit formeel bedrijfsorgaan een formeel familiaal overlegorgaan op. Hier kunt u de familie informeren en betrekken bij de activiteiten van het familiebedrijf. Andersom kunnen de familieleden hier ook hun mening uitspreken over hun visie op het familiebedrijf, hun wensen en hun verwachtingen. Deze worden vervolgens gecommuniceerd aan de raad van bestuur die ze kan opnemen in de strategiebepaling van het familiebedrijf.