Oskaar is eigenaar van een familiebedrijf

Oskaar_bedrijf.pngOskaar bekleedt als actieve familiale aandeelhouder de meest centrale rol in zijn familiebedrijf. Als pater familias van het familiebedrijf zijn de familiale waarden en de continuïteit van het familiebedrijf cruciaal voor Oskaar. Hij probeert voortdurend rekening te houden met de belangen van het bedrijf, de eigenaars en de familieleden en is telkens weer op zoek naar een goede balans tussen de drie groepen.

U vraagt zich misschien af ...

In welke mate heeft uw familie iets te zeggen over wat er in het bedrijf moet gebeuren? Kunnen alle familieleden zomaar komen werken in het familiebedrijf? Welke vergoeding krijgen zij hiervoor? Wie mag eigendom verwerven in uw familiebedrijf? Enkel familieleden? Welke concrete acties kan u ondernemen om een duidelijke en afgebakende structuur op te zetten in uw familiebedrijf?

Het is belangrijk dat de belangen van de drie groepen, familie – bedrijf – eigendom, worden behartigd. Maar ook de grenzen van hun bevoegdheden moeten duidelijk in kaart worden gebracht zodat hier later geen discussie over kan ontstaan. Hiervoor kunt u gaandeweg de nodige bestuursorganen installeren, zowel voor de familie als voor het bedrijf, en afgestemd op de specifieke situatie in uw familiebedrijf. De concrete afspraken kunt u vervolgens formeel vastleggen in een aandeelhoudersovereenkomst voor de eigenaars en in het familiecharter voor de familieleden.