Overdracht van aandelen aan de kinderen

Overdracht_aandelen.pngOskaar beslist dat de tijd rijp is om zijn familiebedrijf volledig over te dragen aan zijn kinderen. Hij wil nu graag al zijn tijd steken in zijn favoriete hobby: vliegvissen. Na het oprichten van een burgerlijke maatschap, waardoor hij toch nog controle behoudt, schenkt hij zijn aandelen aan zijn zoon en dochter. Het is nu aan de volgende generatie om zich te bewijzen! 

U vraagt zich misschien af...

Wat is de beste manier om uw familiebedrijf over te dragen aan uw kinderen? Doet u dit best bij leven of wacht u tot aan uw overlijden? Moet u meteen alles uit handen geven of kunt u toch nog enige vorm van controle behouden? Wat doet u indien niet al uw kinderen actief zijn in uw familiebedrijf? Krijgen ze allemaal een even groot aandeel? Hoe vermijdt u conflicten tussen uw kinderen eens zij de eigendom in handen hebben?

Bedrijfsopvolging is een langdurig en vaak complex proces waar u best tijdig aan begint om zo de slaagkansen te maximaliseren. Een eerste keuze die u moet maken is of u uw familiebedrijf wilt overdragen aan uw actieve en/of niet-actieve kinderen, dan wel aan derden.

In het kader van uw successieplanning kan nagegaan worden of uw familiebedrijf al dan niet kwalificeert als een “familiale vennootschap”. Indien uw onderneming kwalificeert, kunnen de aandelen aan 0% schenkbelasting worden geschonken. Bij een overlijden zal er geen erfbelasting verschuldigd zijn.

Bovendien kan u voorwaarden, lasten en modaliteiten aan uw schenking koppelen, waardoor u niet meteen alle zeggenschap volledig uit handen hoeft te geven. Door het opzetten van een eenvoudige controlestructuur, zoals een burgerlijke maatschap of een stichting administratiekantoor, kan u de volledige zeggenschap over uw geschonken vermogen, alsook de inkomsten daaruit, behouden zolang u dat wenst.

Naast de eigendom regelt u ook best het één en ander binnen de familie en het bedrijf. Het is mogelijk dat niet al uw kinderen werkzaam zijn in uw familiebedrijf, waardoor er sommigen inkomsten zullen ontvangen uit arbeid (loon) en anderen enkel inkomsten uit kapitaal (dividend). Om ervoor te zorgen dat de continuïteit van het familiebedrijf niet in het gedrang komt, zet u hierover best enkele afspraken op papier via het familiecharter. Ook de bevoegdheden van de actieve en niet-actieve familieleden kunt u hierin opnemen. Zo vermijdt u achteraf vervelende conflicten binnen de familie.

Ook na de overdracht kan u een belangrijke rol blijven vervullen binnen het familiebedrijf. Zo kan u als lid van de familie actief deel uitmaken van het familieforum waarin u de opvolgende generatie in hun nieuwe rol begeleidt en adviseert op basis van uw vele jaren ervaring. Het familieforum is bovendien het ideale platform om ook de niet-actieve familiale aandeelhouders aan het familiebedrijf te binden. Daarnaast kan u desgewenst het bedrijf verder blijven ondersteunen als actief lid in de raad van bestuur. Uiteraard moet u deze governancesystemen enige tijd voor de overdracht oprichten, zodat op het ogenblik van de overdracht iedereen perfect zijn rol binnen het bedrijf kent.