Overlijden Oskaar

Overlijden_Oskaar.pngEen trieste dag. Oskaar komt te overlijden. De familie en het bedrijf zijn in diepe rouw. 

U vraagt zich misschien af...

Welke impact heeft uw overlijden op uw familiebedrijf? Komt de continuïteit van het bedrijf in het gedrang? Welke weerslag zal het hebben op de eigendom van het familiebedrijf? Hoeveel belastingen moeten uw nabestaanden betalen door uw overlijden? Had u hier vooraf al iets voor kunnen regelen?

De gevolgen van uw overlijden hangen natuurlijk voor een groot deel samen met wat u vooraf al hebt geregeld. Voor de continuïteit van uw familiebedrijf is het belangrijk dat de opvolgend bedrijfsleider zich ondertussen comfortabel voelt in zijn nieuwe rol en dat hij autonoom het bedrijf kan verderzetten. Ook door het invoeren van voldoende familiale bestuurssystemen en bedrijfssystemen doorheen de jaren, kan uw bedrijf nu onafhankelijk voortbestaan. De succesvolle werking van uw familiebedrijf is met andere woorden niet meer rechtstreeks verbonden aan één individu.

Indien u bij leven niet bent overgegaan tot overdracht van de aandelen van het familiebedrijf, zullen deze bij overlijden vererven en belast worden met erfbelasting. Indien de vennootschap kwalificeert als een familiale vennootschap, zullen de aandelen belast worden met een vast recht van 3% erfbelasting (in tegenstelling tot de normale tarieven van 3% - 27%) in rechte lijn. Heeft u daarentegen tijdens uw leven een degelijke successieplanning uitgewerkt, dan zal de verschuldigde erfbelasting bij overlijden beperkt zijn.