Scheiding Oskaar en echtgenote

Scheiding_Oskaar.pngDe wegen van Oskaar en zijn echtgenote gaan scheiden. Naast alle gevolgen op persoonlijk vlak, maakt Oskaar ook de balans op van de impact op het familiebedrijf.

U vraagt zich misschien af...

Onder welk stelsel bent u gehuwd? Welke aanspraak heeft uw echtgeno(o)t(e) bij scheiding op het vermogen van uw familiebedrijf? Welke stappen kan u naar de toekomst toe ondernemen om eventueel aanspraak te vermijden?

Niet alleen het huwelijksstelsel waaronder u getrouwd bent kan een invloed hebben op mogelijke eigendomsclaims, ook de gelden waarmee het bedrijf werd opgericht bepalen mee wie economisch eigenaar is van uw familiebedrijf. Zo is bijvoorbeeld het aandelenregister geen bewijs van wie vermogensrechtelijk gezien eigenaar is van de aandelen. Dit register geeft enkel weer wie de lidmaatschapsrechten (o.a. stemrechten) mag uitoefenen.

Wees dus voorbereid op de toekomst en laat uw huwelijkscontract regelmatig updaten zodat u de gevolgen van een bepaalde gebeurtenis perfect kan inschatten. Dit alles kan in het kader van een successieplanning worden bekeken.