Stichting Administratiekantoor

Een Nederlandse stichting Administratiekantoor, of kortweg STAK, is een controleorgaan dat mikt op de continuïteit, eenheid en instandhouding van een familiaal vermogen over meerdere generaties. Deze controlestructuur is dan ook uiterst geschikt om de spelregels vast te leggen voor de overdracht van aandelen van een familiale vennootschap naar de volgende generatie.

Nut van een stichting Administratiekantoor

De aandelen van het familiebedrijf worden via de STAK gecertificeerd waardoor de zeggenschap (juridische eigendom) en de vermogensrechten (economische eigendom) gesplitst worden. Na de certificering van aandelen kunnen de certificaten desgewenst geschonken worden aan de volgende generatie.

Door de splitsing tussen juridische en economische eigendom, zijnde de splitsing van zeggenschap en vermogensrechten, kunnen alle certificaathouders meegenieten van de opbrengsten van de familiale onderneming, terwijl de leiding toekomt aan slechts één of enkele familieleden, bijvoorbeeld aan vader als stichter van de onderneming. Om de continuïteit binnen het familiebedrijf te verzekeren, worden de opvolgende bestuurders, veelal de actieve familieleden, benoemd in de statuten van de stichting.

De spelregels

De voorwaarden verbonden aan de oprichting van een STAK zijn iets strikter dan bij de burgerlijke maatschap. De STAK heeft rechtspersoonlijkheid en wordt verplicht opgericht bij notariële akte, voor een Nederlandse notaris. De rechten van de STAK en van de certificaathouder(s) worden vastgelegd in de statuten van de stichting en de administratievoorwaarden.

De STAK is fiscaal transparant, op voorwaarde dat de inkomsten onmiddellijk worden doorgestort door de stichting aan haar certificaathouders.

FA_AdmK_spelregels.png