Verkoop van bedrijf aan derden

Verkoop_aan_derden.pngDe kinderen van Oskaar zetten een succesvol en groeiend familiebedrijf verder na zijn overlijden. Een Amerikaans bedrijf is geïnteresseerd in de onderneming. Ze doen een bijzonder aantrekkelijk aanbod dat de kinderen van Oskaar niet kunnen weigeren. 

U vraagt zich misschien af...

Wanneer is het verkopen van uw familiebedrijf een goede keuze? Hoe bepaalt u de prijs? Wat gebeurt er na verkoop met familieleden die werkzaam zijn in het bedrijf? Wordt de familiale cultuur behouden door de koper? Welke financiële en emotionele gevolgen heeft de verkoop van uw familiebedrijf voor u persoonlijk en voor uw familie?

Afstand doen van uw familiebedrijf is nooit een eenvoudige keuze. Zeker niet wanneer u beslist om over te dragen aan derden. U doorloopt een intensief proces waarin u moet oordelen over de geschiktheid van de kandidaat-kopers. Bij aanvang is het aangewezen dat uw bedrijf wordt gewaardeerd om uw negotiatiepositie te bepalen. Vervolgens wenst de overnemer een uitgebreid boekenonderzoek uit te voeren om de risico’s van de overname te kunnen inschatten. En na het bereiken van een principeovereenkomst is het essentieel om een goede verkoopovereenkomst af te sluiten waarin uw belangen maximaal worden gewaarborgd.

Ook voor u en uw familie kan een verkoop belangrijke gevolgen hebben op financieel en persoonlijk vlak. Het bedrijf is immers een belangrijke inkomstenbron en geeft bovendien een sociale status aan de familie. Zorg daarom voor een goede voorbereiding in de aanloop naar de verkoop en informeer ook uw mede-aandeelhouders zoveel mogelijk over de stand van zaken. In tijden van verandering biedt open en eerlijke communicatie de meeste stabiliteit.