Welke raad heeft u?

Binnen het familiebedrijf kan een raad van bestuur verschillende maten en vormen aannemen. De vormgeving hangt vaak samen met de omvang en complexiteit van de onderneming en de generatie die aan het roer van de onderneming staat.

Van een passieve naar een actieve raad

In de praktijk kan men vier verschillende gradaties van betrokkenheid onderscheiden bij een raad van bestuur:

FA_Raad_kleiner.pngPapieren raad 

De raad van bestuur wordt gepercipieerd als een louter wettelijke verplichting en bestaat enkel op papier. Het aantal bestuurders is zeer beperkt (vaak het wettelijk minimum) en zijn allemaal lid van de familie. De familiale bestuurders zijn ook de managers van het bedrijf waardoor formele vergaderingen overbodig zijn.

Stempel raad

De raad van bestuur wordt formeel georganiseerd met vaste vergadermomenten, maar ze heeft weinig tot geen beslissingsmacht. Haar voornaamste taak is het goedkeuren van de beslissingen van de familiale eigenaars. Bestuurders zijn vaak uitsluitend familieleden.

Adviserende raad

De raad van bestuur vormt een klankbord voor de familiale ondernemer. Haar voornaamste taak is om advies te verlenen met betrekking tot belangrijke zaken en beslissingen. Externe bestuurders adviseren vanuit hun specifieke expertise en spelen soms een belangrijke arbitrerende rol bij familiale conflicten.

Actieve raad

De raad van bestuur werkt actief en vergadert op geregelde tijdstippen. De meerderheid zijn externe bestuurders. Zij confronteren het management met kritische vragen. Hun voornaamste taken zijn het uitwerken van de strategie, adviseren en controleren van het management en bemiddelen bij familiale conflicten.