Zoon start in het familiebedrijf

Zoon_Start_in_het_Bedrijf_0.pngNa enkele jaren externe werkervaring te hebben opgedaan, beslist de zoon van Oskaar om een job aan te nemen in het familiebedrijf. Als “zoon van” is hij zich bewust van de mogelijke gevolgen, zowel voor hem persoonlijk als voor het bedrijf.

U vraagt zich misschien af...

Onder welke voorwaarden mogen uw familieleden komen werken in het familiebedrijf? Is iedereen zomaar toegelaten of zijn er voorwaarden verbonden aan de tewerkstelling van familieleden? Misschien verwachten familieleden bepaalde privileges inzake functie, verloning of bevoegdheden binnen de organisatie omwille van hun familieband. Hoe gaat u hiermee om?

Objectiviteit en transparantie naar de betrokken partijen vormen hier de sleutelwoorden. In de eerste plaats is het aan te raden om een aantal afspraken en richtlijnen op papier te zetten. Het familiecharter, een soort grondwet van de familie, geeft u de mogelijkheid om de spelregels van de familie tegenover het familiebedrijf vast te leggen. Hoewel iedereen als lid van de familie gelijk is, kunnen er zich binnen het bedrijf hiërarchische verschillen voordoen tussen familieleden.

Om ervoor te zorgen dat er geen misvattingen ontstaan, is het aangewezen om naast het familiaal reglement, ook een familiaal overlegorgaan in te richten. De familie kan haar mening geven over bedrijfsaangelegenheden en dit communiceren aan de raad van bestuur die bevoegd is voor de algemene leiding van het familiebedrijf. Zo kan de raad van bestuur bij het uitzetten van de strategie, op een georganiseerde manier rekening houden met de familiale doelstellingen.